Fachportal zur Geschichte und Kultur der Deutschen in Kaukasien

Helenendorf/Göygöl

1819-cu ildə Pasxa bayramında buraya köç edən 135 vab ailəsi tərəfindən Helenendorfun əsası qoyulur. Rus çarının bacısı Yelena Pavlovnanın ( verin hakımi Frıdrıx Ludvıq von Meklenburqun zövcəsi) ərəfinə belə adlandırılmı dı. (1916-cı ildən Yelenino, 1938- 2008-cı illərdə Xanlar, ondan sonra isə Göygöl adlanır).

kein Filter gesetzt
Yulius və Hermine Forer
Yulius və Hermine Forer

weiter
Teodor və Helene Hummel
Teodor və Helene Hummel

weiter
Qottlob Kristof və Luise Forer
Qottlob Kristof və Luise Forer

weiter
Adolf və Marqarete Forer
Adolf və Marqarete Forer

weiter
İctimaimədəni həyat və dərnəklər
İctimaimədəni həyat və dərnəklər

weiter
Dr. Vilhelm və Luiza Hurr
Dr. Vilhelm və Luiza Hurr

weiter